Uprzejmie witamy wszystkich zainteresowanych mobilnością!

We kindly welcome everyone interested in mobility!

 

PL Informacja dla studentów polskojęzycznych wyjeżdżających na studia

ENG Information for PUT English-speaking students going to study abroad

ENG Information for incoming students

PL Informacja dotycząca praktyk Erasmus+

ENG Erasmus+ Internship