Archive for the ‘Wydarzenia’ Category

KONKURS STUDENCKI NA MODERNIZACJĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

KONKURS STUDENCKI NA MODERNIZACJĘ ZESPOŁU BUDYNKÓW POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia im. Henryka Wieniawskiego i POZNAŃSKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II stopnia im. Mieczysława Karłowicza PRZY ULICY SOLNEJ W POZNANIU. DLA STUDENTÓW II STOPNIA ARCHITEKTURY NA WAPP Materiały w postaci inwentaryzacji budynku oraz opis – dostępny w Zakładzie Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa. W celu […]

Zmiana w harmonogramie konsultacji dra inż. arch. Borysa Siewczyńskiego

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 02.12.2019 r. do końca semestru następuje zmiana w harmonogramie konsultacji dra inż. arch. Borysa Siewczyńskiego. Konsultacje poniedziałkowe (11:30 – 13:00) zostają przeniesione na środę, na godziny 11:45 – 13:15. Pozostałe godziny konsultacji pozostają bez zmian.

Zapisy na egzamin z języka obcego

EGZAMIN sesja zimowa – studia stacjonarne EGZAMIN sesja zimowa – studia stacjonarne egzamin poprawkowy Foreign language exams – full time studies winter sesion of 2019/20 Foreign language retake exams full time studies winter session of 2019/20

ArchiLAB – dodatkowe godziny konsultacyjne dla studentów kierunku Architektura Wnętrz

Uprzejmie informujemy o dodatkowych godzinach otwarcia pracowni konsultacyjnej Archilab począwszy od dnia 25.11.2019 r. Dodatkowe godziny są dedykowane studentom kierunku Architektura Wnętrz i będą miały następujący wymiar: – Tygodnie nieparzyste: poniedziałki godz. 17:30 – 19:00 – Tygodnie parzyste: poniedziałki godz. 13:30 – 15:00

CHIŃSKO-POLSKI KONKURS „ART & DESIGN” ORGANIZOWANY JEST PRZEZ CHIŃSKO – POLSKIE KONSORCJUM UNIWERSYTECKIE.

Współorganizatorem I edycji, w której studenci WAPP odnieśli wielki sukces, był Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Kapituła Konkursowa w kategorii „Zadany projekt motywu – projekt Logo” wybrała jako zwycięskie (ex aequo) prace Pana Oskara Czajkowskiego oraz Pana Pawła Woźniaka. Wyróżnienia zdobyły trzy prace, których autorami są: – Pani Kaja Bursa, – Pani Karolina Mizeraczyk, – Pani […]

E-learning dla studentów I roku “Usługi biblioteczne i informacyjne”

Dostęp do kursu: https://moodle.put.poznan.pl/ – zakładka Biblioteka Zasady zaliczenia: 1. Należy zapoznać się z kursem. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy (w podanym niżej terminie) konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany. 2. W terminie sesji zimowej otwarty zostanie test. Test składa się z 5 pytań wybieranych losowo. […]

Plan zajęć z przedmiotu “Umiejętności informacyjne” dla studentów 5 semestru.

Fundacja im. S. Kuryłowicza: nowa edycja programów TEORIA i PRAKTYKA

Szanowni Państwo! 18 października na Wydziale Politechniki Warszawskiej odbył się wykład cenionej duńskiej architektki Dorte Mandrup połączony z prezentacjami laureatek Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA, programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza kierowanych do studentów i absolwentów wydziałów architektury. Nagrodę w konkursie TEORIA jury przyznało Małgorzacie Neumann i Zofii Zuchowicz za esej „Terrain vague” w Polsce. Nieoczywisty […]

Studenci 1 roku – podział na zajęcia z Wychowania Fizycznego

Zajęcia z WF dla studentów 1 roku

Akredytacja na lata akademickie od 2018/2019 do 2022/2023

Facebook WAPP

Szanowni Państwo, postanowiliśmy udoskonalić naszego Facebook’a, aby przekazywać Państwu więcej informacji, szybciej i lepiej. Stąd dokonaliśmy połączenia naszych dwóch kanałów informacji tj. Facebook’a kierunku ARCHITEKTURA i kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Od dziś znajdziecie w jednym miejscu wszystkie ważne dla Was informacje. https://www.facebook.com/wapppoznan // WAPP (Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej)

Notyfikacja dla dyplomów uzyskanych na WAPP

Szanowni Państwo Z radością informujemy, iż wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę […]

JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Jak uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej? Na Wasze pytania odpowiada prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów arch. Krzysztof Frąckowiak.

Opinia prawna dotycząca notyfikacji dyplomów Wydziału Architektury

Wnioski: Mając na uwadze powyższe, wskazać należy w pierwszej kolejności, iż kształcenie na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej odpowiada wymogom wskazanym w Dyrektywie 2005/36/WE. Oznacza to, że uzyskanie tytułu “mgr inż. arch.” na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Osoby posiadające ww. tytuł mogą ubiegać się o uznanie swoich […]