Archive for the ‘Bieżące informacje o zajęciach’ Category

Decyzja Dziekana WAPP w sprawie zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej w okresie do dnia 30 września br.

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dn. 21 maja br.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie  Zarządzenia nr 28 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Politechniki Poznańskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem […]

Egzaminy z języka obcego w sesji letniej – zmiana terminów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora Politechniki Poznańskiej ulegają zmianie terminy egzaminów z języka obcego w sesji letniej. Poniżej zmieniony harmonogramem egzaminów: Egzaminy w sesji letniej Studia stacjonarne 01-02.09.2020 r. Egzaminy w sesji jesiennej poprawkowej Studia stacjonarne 17-18.09.2020 r.

UAKTUALNIENIE ZASAD ZALICZENIA PRZEDMIOTU TEORIA KOMPOZYCJI

Na wniosek studentów ostateczny termin oddania prac z przedmiotu Teoria kompozycji został przesunięty o tydzień. Prace będzie można dostarczać osobiście w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE w dn. 4-5 czerwiec tj. czwartek-piątek w godz. 9-14 do budynku WAPP (hol główny). Ewentualnie prace będzie można dosłać pocztą, wówczas liczy się data stempla pocztowego (wysyłka napóźniej do dn. 2.06.); Prace […]

Wykłady specjalistyczne

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z uwagi na obecną sytuację, wykłady specjalistyczne dla studentów II stopnia Architektury (semestr 3) będą kontynuowane w formie e-learningowej. W związku z powyższym zapraszamy Państwa na wykład dotyczący zagadnień akustyki w architekturze który przeprowadzi dla Państwa dr inż. arch. Anna Sygulska oraz Pan mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz, ekspert ds. […]

eMoodle

Zajęcia realizowane zdalnie

Przełożone zajęcia z Historii architektury 2

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Historii architektury 2 (prowadząca dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko) zostają przełożone (na stałe) z poniedziałku godz. 11:45 sala 105/106 na środę godz. 16:50 w sali CW4 (Centrum Wykładowe).

Szanowni Studenci

Szanowni Studenci! Semestr letni RA 2019-20 udało nam się z sukcesem rozpocząć w nowym budynku. Niestety, z uwagi na krótki czas przeznaczony na przeprowadzkę oraz nadal trwające w obiekcie ostatnie prace wykończeniowe i poprawki spotkaliście się Państwo z pewnymi niedogodnościami. W związku z tym, w imieniu Pani Dziekan, dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz-Sipinskiej, prof. […]

Plan zajęć na semestr letni 2019/20

Szanowni Państwo W zakładce plan zajęć został udostępniony plan na semestr letni 2019/20. Informujemy, że wszystkie zajęcia odbywać się będą w nowym budynku WAWIZ na Piotrowie. 

Dyżury p. dr Agnieszki Rumież w sesji zimowej/Consultations with Dr Agnieszka Rumiez in session period:

Dyżury p. dr Agnieszki Rumież w sesji zimowej Consultations with Dr Agnieszka Rumiez in session period: 25.02.2020, 12:00 – 13:30 27.02.2020, 14:00 – 15:30 Pokój 308 w nowym budynku WAPP na Piotrowie Room 308 in the new building of FA PUT on Piotrowo

Egzamin poprawkowy z HAP – zmiana miejsca

Egzamin poprawkowy z HAP odbędzie się w poniedziałek 24.02.2020 w nowym budynku Wydziału Architektury PP na ul. Piotrowo w sali 105 w godz. 15:00 – 16:00.

Konsultacje z p. mgr inż. arch. Joanną Bogajewską-Danek

Uprzejmie informujemy, że konsultacje z p. mgr inż. arch Joanną Bogajewską-Danek odbędą się w poniedziałek i wtorek (24 i 25 lutego br.) w godz. 9:30 – 11:30 pok. 309 lub 301 lub 302 w nowej siedzibie WAPP na Piotrowie.

Dyżury p. dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel w sesji zimowej

24.02.2020 r. w godz. 13:00 – 14:30 28.02.2020 r. w godz. 10:00 – 11:30 Pokój 304 w nowym budynku WAPP na Piotrowie.

Uwaga gr. 3.1., 3.7, 3.8!

Zaliczenie poprawkowe u dr inż. arch. Marzeny Banach odbędzie się 25.02.2020 r. godz. 9:00 – 9:30 pok. 317 w nowej siedzibie WA na Piotrowie. Do poniedziałku 24.02.2020 r. należy złożyć również zaległe CD (sekretariat IAP u. p. Magdaleny Tyranowskiej, pok. 319 w nowej siedzibie WA na Piotrowie).

Informacja dla studentów grup 1.5, 2.1 i 2.2

Na zaliczenie poprawkowe z przedmiotów PPA1 i POM1 zapraszam 18.02.2020 r. na godz. 15:00 do pokoju 601. dr inż. arch. Agnieszka Janowska