Archive for the ‘Dyplomanci’ Category

Odbiór kart tematycznych

Dyplomanci Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego (dawniej Katedra Rysunku), mogą odbierać karty tematyczne w sekretariacie Instytutu, bud. C, pok. 212, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00.

Uwaga dyplomanci piszący pracę dyplomową w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word): u p. Magdy Tyranowskiej, pokój 212, bud. C., magdalena.tyranowska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, KR Studenci I stopnia do 25.10.2019 Studenci II stopnia do 31.03.2020