Uprzejmie informujemy, że w związku z wydziałowymi wyborami przedstawicieli do Kolegium Elektorów oraz do tymczasowej Rady Wydziału zajęcia z grupą 2.10 (prowadząca mgr inż. arch. Joanna Bogajewska-Danek) w dniu 14 stycznia 2020 r. nie odbędą się. Zostaną odrobione 20 stycznia 2020 r.  w godzinach 13:30 – 15:00 w sali 302.