Dyplomanci Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego (dawniej Katedra Rysunku), mogą odbierać karty tematyczne w sekretariacie Instytutu, bud. C, pok. 212, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00.