Dostęp do kursu: https://moodle.put.poznan.pl/ – zakładka Biblioteka

Zasady zaliczenia:
1. Należy zapoznać się z kursem. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy (w podanym niżej terminie) konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.
2. W terminie sesji zimowej otwarty zostanie test. Test składa się z 5 pytań wybieranych losowo. Aby zaliczyć, należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3 pytania. Na rozwiązanie go są 4 minuty. Wynik podany jest na końcu testu.
3. Zaliczenie kursu odbywa się poprzez rozwiązanie testu, który jest dostępny w kursie w terminie 17.01.2020 r. – 17.02.2020 r.
4. Możliwe jest drugie podejście do testu (po pół godzinie). Liczy się najwyższa ocena.
5. O wpisie do indeksu zostaniesz powiadomiona/y poprzez system e-proto.