Kontakt:
tel. 665-3260, faks 665-3261
e-mail: ewa.marlewska@put.poznan.pl; office_cdpsva@put.poznan.pl

Kierownik prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Łubowski
tel. 61 6653260


PROGRAMY NAUCZANIA: LINK

GODZINY KONSULTACJI: Konsultacje w sem. zimowym 2018/2019


Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. sztuk. plast. Andrzej Maciej Łubowski
Tel. 61 665-3314
pok. 25 bud. B

dr hab. szt. Lech Frąckowiak
Tel. 61 665-3295
pok. 27. Bud. B

dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. nadzw.
Konsultacje w sem. zimowym 2018/2019:
– poniedziałki w godz. 11:30 – 13:00
– wtorki w godz. 12:30 – 14:00
tel. 61 665-3313
pok. 27. Bud. B

dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka
Konsultacje w sem. zimowym 2018/2019:
– poniedziałki w godz. 12:15 – 13:00
– czwartki w godz. 14:15 – 15:00
bud. B, pok. 21

dr hab. Joanna Stefańska
Konsultacje w sem. zimowym 2018/2019:
– wtorki w godz. 12:00 – 13:45
– środy w godz. 12:00 – 13:15
Tel. 61 665-3311

dr Klaudia Grygorowicz-Kosakowska
Konsultacje w sem. zimowym 2018/2019:
– wtorki w godz. 12:45 – 13:45
– czwartki w godz. 11:00 – 13:00
Tel. 61 665-3311
Pok. 24. Bud. B

dr szt. Piotr Drozdowicz
Konsultacje:
– wtorki 9:30 – 11:15
– czwartki 16:00 – 17:15
budynek B, pokój 24
Tel. 61 665-3311