Kontakt:
tel. 665-3260, faks 665-3261
e-mail: ewa.marlewska@put.poznan.pl; office_cdpsva@put.poznan.pl

Kierownik prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Łubowski
tel. 61 6653260


PROGRAMY NAUCZANIA: LINK

GODZINY KONSULTACJI:


Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. sztuk. plast. Andrzej Maciej Łubowski
Tel. 61 665-3314
pok. 25 bud. B

dr hab. szt. Lech Frąckowiak
Tel. 61 665-3295
pok. 27. Bud. B

dr hab. Tomasz Matusewicz
tel. 61 665-3313
pok. 27. Bud. B

dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka
Tel. 61 665-3311
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18:
poniedziałek: 10:00 – 11:30
czwartek: 14:30 – 15:30
bud. B, pok. 21

dr hab. Joanna Stefańska
Tel. 61 665-3311

dr Klaudia Grygorowicz Kosakowska
Tel. 61 665-3311
Pok. 24. Bud. B

dr szt. Piotr Drozdowicz
Tel. 61 665-3311
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18:
wtorek 11:30 -12:30,
czwartek 16:00 – 18:00,
sala 6 lub 24 bud. B.