Kontakt:
tel. 665-3260, faks 665-3261
e-mail: ewa.marlewska@put.poznan.pl; office_cdpsva@put.poznan.pl

Kierownik prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Łubowski
tel. 61 6653260


PROGRAMY NAUCZANIA: LINK

GODZINY KONSULTACJI:


Nauczyciele akademiccy:

Plan konsultacji w semestrze letnim 2017/18

prof. dr hab. sztuk. plast. Andrzej Maciej Łubowski
Tel. 61 665-3314
pok. 25 bud. B

dr hab. szt. Lech Frąckowiak
Tel. 61 665-3295
pok. 27. Bud. B

dr hab. Tomasz Matusewicz
tel. 61 665-3313
pok. 27. Bud. B

dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka
Tel. 61 665-3311
Konsultacje w semestrze letnim 2017/18:
bud. B, pok. 21

dr hab. Joanna Stefańska
Tel. 61 665-3311

dr Klaudia Grygorowicz-Kosakowska
Tel. 61 665-3311
Pok. 24. Bud. B

dr szt. Piotr Drozdowicz
Tel. 61 665-3311