KIEROWNIK ZAKŁADU:

dr hab. inż. arch. Robert Ast

tel. 665-3270, -3276

 

PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

dr inż. arch. Rafał Graczyk
Konsultacje w sesji letniej:
10.07.2017 (poniedziałek) 9:30 – 11:30
14.07.2017 (piątek) 9:30 – 11:30
18.07.2017 (wtorek) 9:30 – 11:30
20.07.2017 (czwartek) 9:30 – 11:30

dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak

dr inż. arch. Waldemar Szeszuła

dr inż. arch. Krzysztof Borowski
Konsultacje w czasie sesji letniej:
19.06.2017 godz. 12:00 – 13:30, pok. 407
26.06.2017 godz. 12:00 – 13:30, pok. 407

dr inż. arch. Borys Siewczyński
Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18
– środy, w godz. 10:45 – 12:30
– czwartki, w godz. 10:15 – 11:30