KIEROWNIK ZAKŁADU:

dr hab. inż. arch. Robert Ast

tel. 665-3270, -3276

 

PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

dr inż. arch. Rafał Graczyk
Konsultacje w sesji letniej:
Wtorki 9:00 – 11:00
Piątki 9:00 – 11:00

dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak

dr inż. arch. Waldemar Szeszuła

dr inż. arch. Krzysztof Borowski
Konsultacje w czasie sesji letniej:
19.06.2017 godz. 12:00 – 13:30, pok. 407
26.06.2017 godz. 12:00 – 13:30, pok. 407

dr inż. arch. Borys Siewczyński