dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw.

dr hab. Hanna Grzeszczuk – Brendel

dr hab. inż. arch. Adam Nadolny

dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

dr inż. arch. Joanna Kaszuba

dr inż. arch. Karolina Sobczyńska

mgr inż. arch. Joanna Bogajewska – Danek

dr inż. arch. Agnieszka Rumież