PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Radosław Barek

dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

dr inż. arch. Agata Gawlak

dr inż. arch. Agnieszka Janowska

dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko

dr inż. arch. Adam Siniecki

dr inż. arch. Tomasz Jastrząb

dr inż. arch. Jacek Gałkowski

mgr inż. Katarzyna Starzecka

mgr inż. arch. Karolina Skalska

mgr inż. arch. Piotr Springer

mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki

PROGRAMY ZAJĘĆ:

Materiały do pobrania – LINK