Sekretariat Instytutu Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (pok. 612, bud A)
jest czynny dla studentów
od poniedziałku do czwartku
w godz. 10:00-13:00

kontakt telefoniczny: 61 665 33 05

kontakt mailowy: office_iau@put.poznan.pl

DYREKTOR INSTYTUTU ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I OCHRONY DZIEDZICTWA:
dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw. (pok. 611, bud. A)
tel. 61 665-3305

Z-ca dyrektora: dr inż. arch. Agnieszka Janowska (pok. 602, bud. A)
tel. 61 665-3306


Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z1),
Division of Public Architecture and Housing (Z1),
kierownik dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw., tel. 665-3307
Dyżury Pracowników semestr letni 2018/2019.

Zakład Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa (Z2),
Division of History, Theory and Heritage Protection (Z2),
kierownik dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. tel. 61 665-3319
Dyżury Pracowników semestr zimowy 2019/2020.

Konsultacje p. dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel 9 i 16 października odbędą się w godzinach 15:00 – 16:00.

Zakład Urbanistyki (Z3),
Division of Urban Planning (Z3),
kierownik dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. nadzw., tel. 665-3270, -3276
Dyżury Pracowników semestr letni 2018/2019.
asystent
tel. 665-3305