PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw.

dr inż. Artur Nawrowski

dr inż. arch. Anna Sygulska
Konsultacje w dniach 15.01.2018 r. – 25.01.2018 r. zostają odwołane.
Chętni studenci proszeni są o przybycie 26.01.2018 r. o godz. 13:30 do sali B w bud. C.