PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw.

dr inż. Artur Nawrowski

dr inż. arch. Anna Sygulska