PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw.
Konsultacje z dr hab. inż. arch. Jerzym Suchankiem, prof. PP w tygodniu od 04.06.2018 do 08.06.2018, odbędą się wyjątkowo w poniedziałek 04.06.2018 r. w godz. 11:00 – 12:30.

dr inż. Artur Nawrowski

dr inż. arch. Anna Sygulska