PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw.

dr inż. arch. Dominika Pazder

dr inż. arch. Hanna Michalak

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz

mgr inż. arch. Marcin Giedrowicz

prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

dr inż. arch. Piotr Zierke

mgr inż. arch. Joanna Kołata

dr inż. arch. Marzena Banach-Ziaja