Kontakt:
tel. 665-3260, faks 665-3261
e-mail: officeiapp@put.poznan.pl;

Dyrektor: prof. dr inż. arch. Wojciech BONENBERG,
tel. 665-3260
Z-ca dyrektora: dr hab. inż. arch. Hanna Michalak
tel. 665-3267, -3260, -3254PROGRAMY STUDIÓW – LINK

Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji
(Z1),
Division of Work Places and Recreation (Z1)
kierownik prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, tel. 665-3262, -3260
Zajęcia i konsultacje w sem. letnim 2018/2019

Zakład Techniki w Architekturze (Z2),
Division of Engineering in Architecture (Z2),
kierownik dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw., tel. 665-3260
Zajęcia i konsultacje w sem. letnim 2018/2019