Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Institute of Architecture and Physical Planning

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
Institute of Architecture, Urban Planning and Heritage Protection

Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
Institute of Interior Design and Industrial Design