Członkowie Rady Wydziału Architektury

Dziekan

1.     dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP

Prodziekani

2.    dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

3.    dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel

4.    dr inż. arch. Agata Gawlak

Profesorowie

5.    prof. dr hab. inż. arch.  Wojciech Bonenberg

6.    prof. dr hab. Michael Giersig

7.    prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

8.   prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Maciej Łubowski

9.   dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw. PP

10.   dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP

11.   dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw. PP

12.  dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP

Adiunkci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

13.   dr hab. inż. arch. Robert Ast

14.   dr hab. inż. arch. Radosław Barek

15.   dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

16.   dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

17.   dr hab. Lech Frąckowiak

18.  dr hab. Tomasz Matusewicz

19.  dr hab. inż. arch. Adam Nadolny

20. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka

21. dr hab. Joanna Stefańska

Przedstawiciele pracowników nauczycieli akademickich

22.   dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich

23.  dr inż. arch. Agnieszka Janowska

24.   dr inż. arch. Hanna Michalak

25.  dr inż. arch. Adam Siniecki

26.  dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

27.  mgr Beata Sawczyn

28. mgr Natalia Górska

Przedstawiciele studentów

29.   Olga Golon

30.   Szymon Kamiński

31.  Cezary Łoboda

32.   Agata Morawczyńska

33.   Filip Osiński

36.   Olga Szygenda