Członkowie Rady Wydziału Architektury

Dziekan

 1. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP

Prodziekani

 1. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski
 2. dr inż. arch. Agata Gawlak
 3. dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Profesorowie

 1. prof. dr hab. inż. arch.  Wojciech Bonenberg
 2. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński
 3. prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Maciej Łubowski
 4. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw. PP
 5. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP
 6. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw. PP
 7. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP
 8. dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. nadz. PP
 9. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. nadzw. PP

Adiunkci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

 1. dr hab. inż. arch. Radosław Barek
 2. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski
 3. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
 4. dr hab. Lech Frąckowiak
 5. dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel
 6. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak
 7. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny
 8. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka
 9. dr hab. Joanna Stefańska

Przedstawiciele pracowników nauczycieli akademickich

 1. dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich
 2. dr inż. arch. Agnieszka Janowska
 3. dr inż. arch. Adam Siniecki

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Beata Sawczyn
 2. mgr Natalia Górska

Przedstawiciele studentów

 1. Szymon Kamiński
 2. Franciszek Kołodziejczyk
 3. Cezary Łoboda
 4. Edyta Sobieraj
 5. Mateusz Stodulski
 6. Olga Szygenda
 7. Olga Tyczyńska