Członkowie Rady Wydziału Architektury

Dziekan

 1. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP

Prodziekani

 1. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski
 2. dr inż. arch. Agata Gawlak
 3. dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Profesorowie

 1. prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
 2. prof. dr hab. inż. arch.  Wojciech Bonenberg
 3. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński
 4. prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Maciej Łubowski
 5. dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. nadz. PP
 6. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw. PP
 7. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP
 8. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. nadzw. PP
 9. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw. PP
 10. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP
 11. dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. nadz. PP

Adiunkci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
16. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski
17. dr hab. Lech Frąckowiak
18. dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel
19. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak
20. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny
21. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka
22. dr hab. Joanna Stefańska

Przedstawiciele pracowników nauczycieli akademickich

 1. dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich
 2. dr inż. arch. Agnieszka Janowska
 3. dr inż. arch. Adam Siniecki

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Beata Sawczyn
 2. mgr Natalia Górska

Przedstawiciele studentów

 1. Adrian Chruszczewski
 2. Franciszek Kołodziejczyk
 3. Ida Pacer
 4. Julia Rogacka
 5. Edyta Sobieraj
 6. Kinga Wleklak
 7. Krzysztof Zachariasz