Członkowie Rady Wydziału Architektury

Dziekan

  1. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP

Prodziekani

2. dr inż. arch. Agata Gawlak
3. dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Profesorowie

4. prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
5. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
6. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński
7. prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Maciej Łubowski
8. dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. nadz. PP
9. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw. PP
10. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP
11. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. nadzw. PP
12. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw. PP
13. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP
14. dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. nadz. PP

Adiunkci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
15. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski
16. dr hab. Lech Frąckowiak
17. dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel
18. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak
19. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny
20. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka
21. dr hab. Joanna Stefańska

Przedstawiciele pracowników nauczycieli akademickich

22. dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich
23. dr inż. arch. Agnieszka Janowska
24. dr inż. arch. Adam Siniecki

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

25. mgr Beata Sawczyn
26. mgr Natalia Górska

Przedstawiciele studentów

27. Adrian Chruszczewski
28. Franciszek Kołodziejczyk
29. Ida Pacer
30. Julia Rogacka
31. Edyta Sobieraj
32. Kinga Wleklak
33. Krzysztof Zachariasz