Członkowie Rady Wydziału Architektury

Dziekan

 1. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP

Prodziekani

 1. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski
 2. dr inż. arch. Agata Gawlak
 3. dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Profesorowie

 1. prof. dr hab. inż. arch.  Wojciech Bonenberg
 2. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński
 3. prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Maciej Łubowski
 4. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. nadzw. PP
 5. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP
 6. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak
 7. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadzw. PP
 8. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP

Adiunkci ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

 1. dr hab. inż. arch. Robert Ast
 2. dr hab. inż. arch. Radosław Barek
 3. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski
 4. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
 5. dr hab. Lech Frąckowiak
 6. dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel
 7. dr hab. Tomasz Matusewicz
 8. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny
 9. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka
 10. dr hab. Joanna Stefańska

Przedstawiciele pracowników nauczycieli akademickich

 1. dr inż. arch. Magdalena Gyurkovich
 2. dr inż. arch. Agnieszka Janowska
 3. dr inż. arch. Adam Siniecki

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Beata Sawczyn
 2. mgr Natalia Górska

Przedstawiciele studentów

 1. Szymon Kamiński
 2. Franciszek Kołodziejczyk
 3. Cezary Łoboda
 4. Edyta Sobieraj
 5. Mateusz Stodulski
 6. Olga Szygenda
 7. Olga Tyczyńska