Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Architektury w roku akademickim 2017/2018:

24.10.2017 r.
21.11.2017 r.
19.12.2017 r.
23.01.2018 r.
27.02.2018 r.
20.03.2018 r.
24.04.2018 r.
22.05.2018 r.
12.06.2018 r.
12.07.2018 r.
18.09.2018 r.