Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Architektury w roku akademickim 2016/2017:

28.02.2017 r.
28.03.2017 r.
25.04.2017 r.
30.05.2017 r.
04.07.2017 r.