Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Architektury w roku akademickim 2018/2019:

23.10.2018 r.
27.11.2018 r.
18.12.2018 r.
29.01.2019 r.
26.02.2019 r.
26.03.2019 r.
30.04.2019 r.
28.05.2019 r.
09.07.2019 r.