W dniu 14 marca w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbył się uroczysty wernisaż Wystawy Najlepszych Prac Semestralnych oraz Dyplomowych Inżynierskich i Magisterskich zrealizowanych w Zakładzie Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Organizatorem wydarzenia był Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa. Patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski oraz Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej prof. PP Jerzy Suchanek.

Uroczystego otwarcia dokonali JMR, Dziekan Wydziału Architektury oraz dyrektor Instytutu Architektury Usługowej i Mieszkaniowej prof. PP Ewa Pruszewicz – Sipińska. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli m.in. Dziekan Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego  prof. Marek Owsian, Prorektor ds. Kształcenia PP prof. PP Jacek Goc.

Niemniej ważnymi gośćmi  byli bardzo licznie zgromadzeni studenci, z myślą o których Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej podjął się organizacji Wystawy. Wystawa wraz Konkursem odbywają się cyklicznie, raz w roku,  obejmując  prace projektowe studentów zrealizowane w dwóch poprzedzających semestrach akademickich. W bieżącej edycji brały udział projekty semestralne i dyplomy magisterskie zrealizowane w semestrze letnim 2014_15 oraz projekty semestralne i dyplomy inżynierskie zrealizowane w semestrze zimowym 2015_16. Co roku w organizacji Wystawy aktywnie wspiera nas Uczelniane Centrum Kultury, dzięki któremu wydarzenie ma tak satysfakcjonującą oprawę oraz sprawny przebieg.

Z obserwacji organizatorów wynika, że Wystawa oraz Konkurs cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy aktywnie zabiegają o udział w Wystawie. Należy wspomnieć, że regulaminowym warunkiem uczestniczenia w Konkursie oraz Wystawie jest uzyskanie oceny 5,0, jak również rekomendacji nauczyciela prowadzącego projekt lub dyplom. Jest to gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych na wystawie projektów.

Ponieważ wystawa obejmuje prace studentów zarówno I i II roku jak i III, IV oraz V roku, w doskonały sposób prezentuje różny poziom umiejętności i kompetencji,  uzyskiwany na poszczególnych latach studiów oraz rozwój studenta.

Dodatkowo jest to okazja do pokazania różnorodnej tematyki zadań projektowych, którą podejmują studenci, co pokazuje jednocześnie szeroki wachlarz oferty kształcenia na naszym Wydziale.

Projekty realizowane na Wydziale Architektury cechuje atrakcyjna forma podania. Poza rysunkami projektowymi, są to profesjonalnie wykonane wizualizacje, prezentowane na wielkoformatowych planszach, nierzadko uzupełnione makietami projektowanych budynków. Projektowane budynki zazwyczaj zlokalizowane są na działkach w  Poznaniu, a projekty są wykonywane w oparciu o zapisy obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub w oparciu o aktualne Decyzje o Warunkach Zabudowy. To wszystko sprawia, mamy nadzieję, że wystawa jest atrakcyjna również dla studentów oraz pracowników innych wydziałów PP.

Jako organizatorzy zauważamy, że co roku poziom zgłaszanych prac jest wyższy, a dokonanie wyboru laureatów nie jest proste.

Jak co roku również, wg obowiązującego Regulaminu, Konkurs na najlepszą pracę semestralną oraz dyplomową przebiega w oparciu o niejawne głosowanie Sądu Konkursowego, w skład którego wchodzą pracownicy Wydziału Architektury oraz zaproszeni goście. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy wernisażu, w tym studenci, mają również możliwość głosowania na najlepsze prace, przyznając w poszczególnych kategoriach nagrodę publiczności.

Oto tegoroczny skład Sądu Konkursowego:

1. prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – Rektor PP,
2. dr hab. Jacek Goc, prof. PP – Prorektor ds. kształcenia,
3. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek – Dziekan Wydziały Architektury PP,
4. prof. Marek Owsian – Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP,
5. dr inż. arch. Barbara Świt–Jankowska – Prodziekan ds. kształcenia WAPP,
6. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska – Dyrektor Instytutu Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa WAPP,
7. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski – Z-ca Dyrektora Instytutu Architektury, Urbanistyki
i Ochrony Dziedzictwa WAPP,
8. dr hab. inż. arch. Marian Fikus, prof. PP,
9. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński,
10. dr hab. inż. arch. Robert Ast,
11. dr hab. inż. arch. Hanna Grzeszczuk-Brendel,
12. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP,
13. dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP
14. dr inż. arch. Agata Gawlak,
15. dr inż. arch. Jacek Gałkowski,
16. dr Kaja Grygorowicz
17. dr inż. arch. Tomasz Jastrząb
18. dr inż. arch. Hanna Michalak,
19. dr inż. arch. Adam Siniecki
20. mgr inż. arch. Agnieszka Janowska
21. mgr inż. arch. Magda Matuszewska,
22. mgr inż. arch. Karolina Skalska
23. mgr inż. arch. Piotr Springer,
24. mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki.

 

W wyniku głosowania Sądu konkursowego wyróżniono następujące prace:

– w kategorii Najlepsza Praca Dyplomowa Magisterska zwyciężyli:
1 miejsce – Jakub Pakos promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. PP
2 miejsce – Katarzyna Formela promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. PP
3 miejsce – Karolina Błądek promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. PP

– w  kategorii Najlepsza Praca Inżynierska zwyciężyli:
1 miejsce – Michał Gawron promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. PP
2 miejsce – Kaja Korpa promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. PP
3 miejsce – Magdalena Błaszczyk promotor: dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP

– w  kategorii Najlepsza Praca Semestralna III – V rok zwyciężyli:
1 miejsce – Patrycja Kamińska prowadzący: dr inż. arch. Agata Gawlak
2 miejsce – Andrzej Woźniak prowadzący: dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP
3 miejsce ex aequo – Anna Kazecka prowadzący: dr inż. arch. Agata Gawlak

          Mateusz Zieliński prowadzący: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. PP

– w  kategorii Najlepsza Praca Semestralna I – II rok zwyciężyli:
1 miejsce ex aequo – Alicja Sienkiewicz prowadzący: mgr inż. arch. Agnieszka Janowska

           Iga Stanisławska prowadzący: mgr inż. arch. Piotr Springer

2 miejsce ex aequo – Joanna Gizelska prowadzący: mgr inż. arch. Agnieszka Janowska

          Klaudia Gołaszewska prowadzący: mgr inż. arch. Agnieszka Janowska

                                      Julia Talarczyk prowadzący: mgr inż. arch. Piotr Springer
3 miejsca – nie przyznano

 

Nagrody publiczności przyznano:

– w kategorii Najlepsza Praca Dyplomowa Magisterska:
Darii Olejniczak promotor: dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP

– w kategorii Najlepsza Praca Inżynierska:
Michałowi Gawronowi promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. PP

– w kategorii Najlepsza Praca Semestralna III – V rok:
Mateuszowi Zielińskiemu prowadzący: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP

– w kategorii Najlepsza Praca Semestralna I – II rok:
Zuzannie Wysoczyńskiej prowadzący: dr inż. arch. Agata Gawlak.

 

Wszystkich laureatów prosimy o odbiór dyplomów, który będzie miał miejsce 21 marca w poniedziałek o godz. 11.00 w sali 610 budynku A.

Dodatkowo, Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich ufundowała specjalną nagrodę dla laureata pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską  wysokości 800 zł  oraz dla laureata pracy dyplomowej  magisterskiej w wysokości 1000 zł.

W związku z budową nowej siedziby Wydziału Architektury w obrębie Kampusu Politechniki Poznańskiej, Wydział zyska własną przestrzeń do prezentacji prac studentów, co z pewnością ułatwi organizację wystaw, niemniej, mamy nadzieję, że to wydarzenie nadal pozostanie naszym wspólnym przeżyciem i będziemy mogli co roku wspólnie dyskutować w kuluarach nad poziomem prezentowanych prac oraz wymieniać się uwagami, prowadzić ciekawe, twórcze i ożywione dyskusje.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że Wystawa potrwa do 31 marca i zapraszamy gorąco do zwiedzania.

 

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska prof. PP

dr inż. arch. Agata Gawlak

Daria Olejniczak 02 Daria Olejniczak 04 Filip Zieliński 02 Filip Zieliński 03 fot reportaż 1 Iga Stanisławska Joanna Gizelska 01 Joanna Gizelska 02 Julia Talarczyk 02 Julia Talarczyk 03 Kaja Korpa 01 Kaja Korpa 02 (1) Kaja Korpa 02 (2) Karolina Błądek Katarzyna Formela 01 Katarzyna Formela 02 Magdalena Błaszczyk 01 Magdalena Błaszzcyk 02 Mateusz Zieliński 01 Mateusz Zieliński 02 Mateusz Zieliński 04 Mateusz Zieliński 07 Michał Gawron 01 Michał Gawron 03 Pakos 01 Pakos 02 Pakos 03 Patrycja Kamińska 05 Patrycja Kamińska 06 Zuzanna Wysoczyńska 01 Zuzanna Wysoczyńska 02 Zuzanna Wysoczyńska 03 Alicja Sienkiewicz 01 Andrzej Woźniak 2 Andrzej Woźniak 04 Andrzej Woźniak 05 Anna Kazecka 01 Anna Kazecka 05 Daria Olejniczak 01