Regulamin_Studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Poznan University Of Technology Academic Regulations– tłumaczenie regulaminu studiów na język angielski.

REGULATIONS OF STUDIES

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Uchwała Nr 32/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów na rok akademicki 2017/2018.