Regulamin_Studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

Poznan University Of Technology Academic Regulations– tłumaczenie regulaminu studiów na język angielski.

REGULATIONS OF STUDIES