PLANOWANIE REGIONALNE
STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA GMINY
TEORIA I ZASADY PROJEKTOWANIA ZABUDOWY USŁUGOWEJ I PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW USŁUGOWYCH 2
PRACOWNIA BADAWCZA WODA W ARCHITEKTURZE
PRACOWNIA BADAWCZA ARCHITEKTURA I MODA
PRACOWNIA BADAWCZA – REWITALIZACJA
PRACOWNIA BADAWCZA – IKONY ARCHITEKTURY
PRAWO O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
TEORIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DESIGN
MARKETING