TEORIA I ZASADY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY SŁUŻBY ZDROWIA
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MIEJSC PRACY
ARCHITEKTURA DREWNIANA
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ZRÓWNOWAŻONYM MIAST
TEORIA KONSERWACJI ZABYTKÓW
PROJEKTOWANIE MODERNIZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2
ZAJĘCIA TERENOWE INWENTARYZACYJNE
INNOWATYKA
WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE
HISTORIA SZTUKI
ESTETYKA
ELEMENTY PRAWA GOSPODARCZEGO
PSYCHOLOGIA PERCEPCJI
PRAKTYKI BIUROWE