Historia architektury współczesnej
Seminarium z historii architektury
Teoria architektury rekreacyjnej i Projektowanie architektoniczne obiektów rekreacyjnych
Teoria ruralistyki
Projektowanie architektury wiejskiej
Etyka zawodu architekta
Instalacje budowlane – systemy sanitarne
Zasady kompozycji urbanistycznej
Projektowanie akustyki
Projektowanie oświetlenia
Organizacja procesu inwestycyjnego
Ekonomika procesu inwestycyjnego
Zajęcia terenowe ruralistyczne
Architektura energooszczędna
Wystawiennictwo
Fizyka budowli – akustyka
Fizyka budowli – oświetlenie