Historia urbanistyki
Teoria i zasady projektowania architektury mieszkaniowej 2 i Projektowanie architektoniczne
Teoria planowania miast i osiedli i Projektowanie zespołów urbanistycznych
Architektura krajobrazu
Teoria architektury zieleni z elementami dendrologii
Projektowanie zieleni
Budownictwo ogólne 4
Architektura projektowana cyfrowo
Geotechnika