Historia architektury powszechnej i polskiej 3
Teoria i zasady projektowania zabudowy usługowej 1 i Projektowanie obiektów usługowych 1
Teoria projektowania urbanistycznego, Projektowanie urbanistyczne
Budownictwo ogólne 3
Konstrukcje budowlane 2
Rysunek, malarstwo, rzeźba 4
Technologie informacyjne
Zajęcia terenowe urbanistyczne (2 tygodnie)
Fizyka budowli – termika
Instalacje budowlane – ogrzewanie i wentylacja