Historia architektury powszechnej i polskiej 2
Teoria i Zasady Projektowania Architektury Mieszkaniowej 1, Projektowanie Architektoniczne Obiektów Mieszkaniowych 1
Teoria urbanistyki i Podstawy projektowania urbanistycznego
Budownictwo ogólne 2
Konstrukcje budowlane 1
Rysunek, malarstwo, rzeźba 3
Język angielski 2