Historia architektury powszechnej i polskiej 1
Teoria Podstaw Projektowania Architektonicznego z Elementami Ergonomii 2, Podstawy Projektowania Architektonicznego 2
Budownictwo ogólne 1
Rysunek, malarstwo, rzeźba 2
Plener rysunkowy
Mechanika 2
Geometria wykreślna z elementami matematyki 2
Język angielski 1
Wychowanie fizyczne 2