Historia architektury powszechnej
Teoria podstaw i projektowanie architekt. z elementami ergonomii 1; Podstawy proj. architekt. 1
Materiałoznawstwo
Rysunek, malarstwo
Mechanika budowli 1
Matematyka
Geometria wykreślna z elementami matematyki 1
Podstawy Systemów Informacji Geograficznej
Wychowanie fizyczne
Szkolenie bhp i ppoż
Szkolenie biblioteczne