PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
Program studiów podyplomowych – Projektowanie Parametryczne w Architekturze
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA – Podstawy CAD w projektowaniu architektonicznym
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA – Projektowanie Parametryczne w Architekturze
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA – Podstawy BIM w projektowaniu architektonicznym
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA – Zaawansowany BIM w projektowaniu architektonicznym
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA – Techniki modelowania architektonicznego
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA – Techniki prezentacji projektu architektonicznego