Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

Załącznik nr 2 – Oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej

Załącznik nr 3 – Informacja dot. dokumentów

Załącznik nr 4 – Zasady obliczania dochodu

Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie (dochód nieopodatkowany)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów

Załącznik nr 11 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 12 – Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 13 – Oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych

Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości