Składanie wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

Przydział miejsc w domu studenckim na rok akademicki 2016/17:

pierwszy rok:

DS 1

DS 5

pozostałe lata:

DS 1
DS 5

Studenci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów składają wnioski do dnia 18.08.2016 r.

Wzór wniosku: Zał. 1 wniosek o miejsce w domu studenckim

Do wniosku nie trzeba dołączać kompletu dokumentów potwierdzających dochód rodziny.

Wydziałowi Architektury przydzielono miejsca w DS nr 5 oraz DS nr 1.
Student otrzymujący przydział miejsca w Domu Studenckim zobowiązany jest do podpisania tzw. Umowy Warunkowej w przydzielonym DS w terminach:

a) dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku 2016/2017 – do dnia 30.06.2016 r.

b) dla studentów, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów  – do dnia 31.08.2015 r.

Student, który nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, traci przyznane miejsce. Może w dalszym ciągu ubiegać się o zakwaterowanie w DS, pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca, o które należy ubiegać się bezpośrednio u Kierowników Domów Studenckich. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Strona internetowa domów studenckich: http://www.hstl.put.poznan.pl