Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Kwotę stypendium specjalnego dla osoby niepełnosprawnej ustala się w zależności od stopnia niepełnosprawności: lekki – 250 zł, umiarkowany – 350 zł, znaczny – 500 zł.

Student starający się o stypendium dla niepełnosprawnych składa w Dziekanacie:

– wniosek (Załącznik nr 9 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych)

– oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku (Załącznik nr 2 – Oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej)

– oświadczenie do Kwestury o numerze konta (Załącznik nr 13 – Oświadczenie o numerze konta dla celów stypendialnych) – dołączają tylko studenci, którzy wcześniej nie składali wniosku o przyznanie stypendium oraz studenci, którzy zmienili numer konta

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wszystkie załączniki znajdują się w zakładce WZORY DOKUMENTÓW!