Aktualny plan zajęć na semestr letni 2016/17.

Plan może ulec zmianie – prosimy o regularne kontrolowanie!

– Architektura studia I stopnia (Schedule: Architecture First-cycle studies)

– Architektura studia II stopnia (Schedule: Architecture Second-cycle studies)

– Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (I i II stopień)

Tygodnie parzyste i nieparzyste na semestr letni 2016-2017

Wykaz grup, który będzie obowiązywał na semestr letni, rok akademicki 2016/2017.

Informujemy, że jedyną możliwością zmiany przydzielonej grupy jest znalezienie osoby na zamianę.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia
Rok II, sem. 4 Edukacja Artystyczna I – go stopnia 2016/2017
Rok III, sem. 6 Edukacja Artystyczna I – go stopnia 2016/2017

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia
Rok II, sem. 4 Edukacja Artystyczna II – go stopnia 2016/2017

Architektura I stopnia stacjonarne
Rok I, sem. 2 Architecture ANG stacjonarne I-go stopnia 2016/2017
Rok I sem. 2 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2016/2017
Rok II, sem. 4 Architecture ANG stacjonarne I-go stopnia 2016/2017
Rok II sem. 4 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2016/2017
Rok III sem. 6 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2016/2017

Podział na grupy ćwiczeniowe:
Rok I sem. 2 Architektura I-go stopnia
Rok II sem. 4 Architektura I-go stopnia
Rok III sem. 6 Architektura I-go stopnia

Architektura II stopnień stacjonarne
Rok I sem. 1 Architecture stacjonarne II-go stopnia ANG 2016/2017
Rok I sem. 1 Architektura stacjonarne II-go stopnia 2016/2017
Rok I sem. 3 Architecture stacjonarne II-go stopnia ANG 2016/2017
Rok I sem. 3 Architektura stacjonarne II-go stopnia 2016/2017