Aktualny plan zajęć na semestr letni 2017/18.

Plan może ulec zmianie – prosimy o regularne kontrolowanie!

– Architektura studia I stopnia (Schedule: Architecture First-cycle studies)

– Architektura studia II stopnia (Schedule: Architecture Second-cycle studies)

– Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (I stopnia)

Podział na tygodnie parzyste i nieparzyste

Harmonogram wykładów i ćwiczeń z Teorii kompozycji

Daty wykładów z przedmiotu Psychologia percepcji i Fizyka budowli_oświetlenie (1 sem, II st.):
27.02.2018 – zgodnie z planem, w tygodniu parzystym
06.03.2018 – wyjątkowo w tygodniu nieparzystym
27.03.2018 – zgodnie z planem, w tygodniu parzystym
10.04.2018 – j.w.
24.04.2018 – j.w.
08.05.2018 – j.w.
22.05.2018 – j.w.
05.06.2018 – j.w.

Daty Wykładów specjalistycznych (3 sem. II st.):
13.03.2018 – wyjątkowo w tygodniu parzystym
20.03.2018 – zgodnie z planem, w tygodniu nieparzystym
17.04.2018 – j.w.
15.05.2018 – j.w.
29.05.2018 – j.w.
12.06.2018 – j.w.

Wykaz grup, który będzie obowiązywał na semestr letni, rok akademicki 2017/2018.

Informujemy, że jedyną możliwością zmiany przydzielonej grupy jest znalezienie osoby na zamianę.

Wniosek o zamianę grup

Architektura I stopnia:
1 rok Architektura
2 rok Architektura
3 rok Architektura

Architecture I degree:
First year Architecture
Second year Architecture
Third year Architecture

Architektura II stopnia:
1 rok Architektura II st.
2 rok Architektura II st.

Architecture II degree
First year Architecture II degree
Second year Architecture II degree

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych I stopnia:
3 rok Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych