Aktualny plan zajęć na semestr zimowy 2017/18.

Plan może ulec zmianie – prosimy o regularne kontrolowanie!

– Architektura studia I stopnia (Schedule: Architecture First-cycle studies)

Plan zajęć z przedmiotu “Umiejętności informacyjne” – szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych rok akademicki 2017/2018

Information skills „INFO PROGRAM II” Information skills training, necessary for writing diploma theses

– Architektura studia II stopnia (Schedule: Architecture Second-cycle studies)
– Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (I stopnia)

Plan zajęć z przedmiotu “Umiejętności informacyjne” – szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych rok akademicki 2017/2018

Podział na tygodnie parzyste i nieparzyste.

Wykaz grup, który będzie obowiązywał na semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018.

Informujemy, że jedyną możliwością zmiany przydzielonej grupy jest znalezienie osoby na zamianę (wnioski można składać do dnia 06.10.2017).

Wniosek o zamianę grup

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia
Rok III, sem. 5 Edukacja Artystyczna I – go stopnia 2017/2018

Architektura I stopnia stacjonarne
Rok I, sem. 1 Architecture ANG stacjonarne I-go stopnia 2017/2018
Rok I sem. 1 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2017/2018
Rok II, sem. 3 Architecture ANG stacjonarne I-go stopnia 2017/2018
Rok II sem. 3 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2017/2018
Rok III sem. 5 Architecture ANG stacjonarne I-go stopnia 2017/2018
Rok III sem. 5 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2017/2018
ROK IV sem. 7 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2017/2018

Podział na grupy ćwiczeniowe
Rok I sem. 1 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2017/2018
Rok II sem. 3 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2017/2018
Rok III sem. 5 Architektura stacjonarne I-go stopnia 2017/2018

Architektura II stopnień stacjonarne
Rok I sem. 2 Architektura stacjonarne II-go stopnia, Architecture ANG