Light Architecture


1. Status: Logo Light Architecture na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

koło aktywne

2. Program na rok 2013:

– wyjazd edukacyjny do Pragi wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji najciekawszych iluminacji w przestrzeni publicznej Pragi, (zrealizowane)
– opracowanie albumu zawierającego najciekawsze przykłady iluminacji w Poznaniu – „Poznań nocą” (zrealizowane)
– opracowanie koncepcji oświetlenia ulicy Św. Marcin w Poznaniu wraz ze szczegółową koncepcją iluminacji domów towarowych „Alfa”,
– publikacja dotychczasowych osiągnięć naukowych Członków Koła w zakresie architektury światła w Zeszytach Naukowych PP, Seria Architektura i Urbanistyka 2013, (w trakcie opracowywania)
– realizacja koncepcji rewitalizacji architektoniczno – urbanistyczno – oświetleniowej Ostrowa Tumskiego w Poznaniu,
– badanie spójności iluminacji Starego Rynku w Poznaniu


3. Lista członków koła:

 1. Adamczyk Michał
 2. Borkowska Olga
 3. Borkowski Marian
 4. Cyzman Aleksandra
 5. Drozdowska Dominka
 6. Franka Łukasz
 7. Gill Jagna
 8. Hamadi Jasmin
 9. Jarońska Anna
 10. Jurczyszyn Barbara
 11. Kubsik Agnieszka
 12. Kuszyńska Monika
 13. Napora Marta
 14. Menzel Sebastian
 15. Michalska Agnieszka
 16. Pawlaczyk Jędrzej
 17. Pawlak Marta
 18. Powroziewicz Daniel
 19. Sawicka Iga
 20. Śmieszek Dominika
 21. Wawrzyniak Katarzyna
 22. Wierzbińska Karolina
 23. Witkowska Alicja
 24. Wiśniowska Aleksandra
 25. Wysocka Emilia
 26. Rąpała Szymon
 27. Trawiński Tomasz
 28. Zimniak Alicja

Członkowie honorowi:

1. Katarzyna Ciechanowska

Opiekunowie koła:

dr inż. Artur Nawrowski
dr inż. arch. Rafał Graczyk

4. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego ‘Light Architecture’ Politechniki Poznańskiej za rok 2013

W roku 2013 członkowie Koła Naukowego ‘Light Architecture’ ukończyli witrynę internetową Koła. Ponadto zorganizowali wyjazd edukacyjno – naukowy do Pragi.
W roku 2013 członkowie Koła podjęli następujące decyzje:
1. Przyjęcie nowych Członków Koła.
2. Zatwierdzenie aktualnego stanu osobowego władz Koła:

Przewodniczący: Jagna Gill
Z-ca przewodniczącego: Jasmin Hamadi
Sekretarz: Łukasz Franka

3. Określenie harmonogramu i kosztorysu prac Koła na rok 2014.
4. Opracowanie listy inicjatyw, w które Koło mogłoby się zaangażować w roku 2014.

  5. Sprawozdanie z działalności w roku 2012: 

  Władze Koła w roku 2012 nie wnioskowały o asygnowanie środków finansowych przez Rektora ds. Ogólnych Politechniki Poznańskiej, prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, na realizację zadań programowych w roku bieżącym. Okres letniej sesji egzaminacyjnej i bardzo napiętego harmonogramu semestru zimowego zaowocował  brakiem inicjatyw zmierzających do pozyskania funduszy od sponsorów. Członkowie Koła opracowali samodzielnie stronę internetową Koła, która obecnie działa pod adresem light-architecture.put.poznan.pl. W semestrze zimowym opracowano plan działania nad nową inicjatywą związaną z iluminacją ulicy św. Marcin w Poznaniu oraz podjęto decyzję o zorganizowaniu wyjazdu naukowego do Pragi w pierwszych tygodniach letniego semestru roku akademickiego 2012/2013. Plan będzie realizowany od stycznia 2013 roku.