Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: kreowania przestrzeni przy użyciu światła, a w szczególności światła sztucznego;  iluminacji obiektów architektonicznych w przestrzeni miejskiej, wiejskiej i w krajobrazie otwartym, iluminacji detalu urbanistycznego, architektonicznego,   oświetlania wnętrz architektonicznych oraz artystycznych  instalacji i eventów w przestrzeni.

Opiekun: dr hab. inż. arch. Hanna Michalak

hanna.michalak@put.poznan.pl tel. 61 665 3267,

Przewodnicząca: Michalina Skóra michalina.skora@student.put.poznan.pl

Z-ca przewodniczącej: Sara Niewiejska sara.niewiejska@student.put.poznan.pl

Sekretarz: Ziemowit Sokołowski ziemowit.sokolowski@student.put.poznan.pl

Siedziba:

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej,

ul. Nieszawska 13c, 61-021 Poznań