Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: kreowania przestrzeni przy użyciu światła, a w szczególności światła sztucznego;  iluminacji obiektów architektonicznych w przestrzeni miejskiej, wiejskiej i w krajobrazie otwartym, iluminacji detalu urbanistycznego, architektonicznego,   oświetlania wnętrz architektonicznych oraz artystycznych  instalacji i eventów w przestrzeni.

 

Opiekun: dr inż.arch.Hanna Michalak, doc.PP

hanna.michalak@put.poznan.pl tel. 61 6653267,

Przewodnicząca: inż. arch. Paulina Szuba paulina.szuba@student.put.poznan.pl

Z-ca przewodniczącego: inż. arch. Anna Kosecka anna.kosecka@student.put.poznan.pl

Sekretarz: inż. arch. Martyna Krzyżak martyna.krzyzak@student.put.poznan.pl

Siedziba:

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej,

ul. Nieszawska 13c, 61-021 Poznań