Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: kreowania przestrzeni przy użyciu światła, a w szczególności światła sztucznego;  iluminacji obiektów architektonicznych w przestrzeni miejskiej, wiejskiej i w krajobrazie otwartym, iluminacji detalu urbanistycznego, architektonicznego,   oświetlania wnętrz architektonicznych oraz artystycznych  instalacji i eventów w przestrzeni.

Opiekun: dr hab. inż. arch. Hanna Michalak

hanna.michalak@put.poznan.pl tel. 61 665 3267,

Przewodniczący: inż. arch. Adrian Czarny-Kropiwnicki adrian.czarny-kropiwnicki@student.put.poznan.pl

Z-ca przewodniczącego: inż. arch. Karolina Chwilczyńska karolina.chwilczynska@student.put.poznan.pl

Sekretarz: inż. arch. Agnieszka Bogacka agnieszka.bogacka@student.put.poznan.pl

Siedziba:

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej,

ul. Nieszawska 13c, 61-021 Poznań