Koło Naukowe Architektury Projektowanej Cyfrowo zostało z dniem 27 maja 2013 r. wpisane do Rejestru Organizacji Studenckich – Kół Naukowych.

Zarząd Koła Naukowego Architektury Projektowanej Cyfrowo:
1. Przewodniczący(a) – Monika Dopierała
2. Zastępca przewodniczącego – Paweł Frątczak
3. Drugi zastępca przewodniczącego – Joanna Kondras
4. Skarbnik – Joanna Kondras