Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt za rok kalendarzowy 2012