Drodzy Studenci
przebywający obecnie na stypendium Erasmus +

Jeszcze raz gratulujemy wyjazdu na prestiżowe stypendium zagraniczne! Jako przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nasi Studenci wyjeżdżają za granicę tak często i chętnie. Ponadto otrzymujemy wyraźne sygnały, że jesteście Państwo bardzo doceniani przez międzynarodowe środowisko architektoniczne i akademickie.

W trakcie początkowych tygodni pobytu na zagranicznej uczelni przechodzicie Państwo przez proces weryfikacji zaakceptowanego trójstronnie programu kształcenia, czyli tzw. Learning Agreement [LA]. Procedura ta nazywa się Changes i umożliwia wprowadzenie zmian do LA po uprzedniej zgodzie koordynatorów obu uczelni.

Jeżeli chcą Państwo wprowadzić jakieś zmiany do swojego programu kształcenia, proszę wypełnić formularz LA w części “During the Mobility”. Proszę pamiętać o wpisaniu swojego imienia i nazwiska w nagłówku. Dokument ze zmianami w programie, należy przesłać na adres “erasmus.wa@putpoznan.pl” w ciągu pierwszego miesiąca od przyjazdu do uczelni zagranicznej. W sytuacji  gdy planują Państwo studiowanie na uczelni partnerskiej cały rok, formularz changes będą Państwo przesyłać dwukrotnie (na początku semestru zimowego oraz na początku semestru letniego).

Ponadto proszę przygotować plik z opisem wszystkich przedmiotów, które będą Państwo ostatecznie studiować, a także analogiczny opis przedmiotów, które chcą Państwo usunąć. Opis ten powinien być bardzo zwięzły, ale pełny! Zawierać powinien podstawowe informacje o treściach kształcenia, formie zajęć i efektach kształcenia danego modułu. Proszę nie zapomnieć podpisać go imieniem i nazwiskiem!

Przypominamy, że studenci wyjeżdżający na 5 semestr I stopnia studiów muszą wybrać przedmiot odpowiadający naszym zajęciom z “Projektowania Obiektów Mieszkaniowych 2” (projektowania budynku mieszkalnych wielorodzinnych).

Oba dokumenty proszę wyeksportować do formatu A4, pdf (nie będzie akceptowany żaden inny format) i przesłać na maila erasmus.wa@put.poznan.pl.
Zostaną  sprawdzone,  jeżeli zostaną zaakceptowane, otrzymają Państwo maila z akceptacją zmian. W sytuacji braku akceptacji, otrzymacie Państwo maila z uwagami.

Przy okazji przypominamy, że musicie Państwo uzyskać za granicą co najmniej 30 ECTS z przedmiotów kierunkowych (co oczywiście oznacza, że można więcej!).

Przedmioty językowe, zajęcia z zakresu inkulturacji oraz interdyscyplinarne mogą być wpisane do LA za pomocą Changes jedynie jako punkty ponad podstawową pulę 30 ECTS.

Przypominamy także, że celem wymiany Erasmus+ jest studiowanie przedmiotów danego semestru, które są w curriculum na uczelni macierzystej, a mają być realizowane na uczelni zagranicznej. Dlatego intencją wszystkich stron powinno być uzyskanie, w miarę możliwości, jak największej zgodności w tym względzie, bez utraty zalecanej przez program elastyczności.

Z życzeniami wielu sukcesów i wspaniałych międzynarodowych doświadczeń.

Koordynatorzy Wydziałowi