Uwaga Studenci programu Erasmus+

Dokumenty potrzebne do zaliczenia przedmiotów w ramach wyjazdu na studia to:

a) podpisany przez obie uczelnie i studenta Learning Agreement (opcjonalnie z dokumentem Changes),
b) podpisany oryginalny Transcript of Records (oceny i zaliczenia przedmiotów studiowanych za granicą),
c) Zaświadczenie o rozliczeniu wyjazdu w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej (dla osób kończących wyjazd),
d) wypełniona Karta Okresowych Osiągnięć Studentów (KARTA OKRESOWYCH OSIAGNIEC STUDENTA wzor) – 2 egzemplarze, kartę należy wypełnić po powrocie do kraju;
e) Karty Przedmiotów (po jednej A4 na każdy przedmiot, wzór, proszę pamiętać o umieszczeniu informacji graficznej, np. pomniejszonych plansz),
f) Tabela Porównująca Program (wzór wraz z orientacyjnym wykazem przedmiotów realizowanych na naszej uczelni w zakładce wzory dokumentów).

Jeżeli uzyskanie tych dokumentów nie jest możliwe w podanym terminie należy złożyć podanie o przedłużenie sesji
(możliwe jest przesłanie podpisanego i zeskanowanego dokumentu na adres dziekanatu:
erasmus.wa@put.poznan.pl).

_________________________________________________________