Szanowni Państwo,

publikujemy orientacyjną listę wolnych miejsc na uczelniach zagranicznych w semestrze letnim 2018/2019.
Proszę sprawdzić termin rejestracji na uczelniach!

Lista wolnych miejsc

Uwaga!
Studenci 5 semestru chcący wziąć udział w programie Erasmus+ w sem. letnim 2018/2019 muszą:
– przesłać do piątku 16.11.2018 godz. 12:00 Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami na adres “adam.siniecki[at]put.poznan.pl” [formularz: Application Form 2018-2019 (DOC)/ Application Form 2018-2019 (PDF)] – liczy się kolejność zgłoszeń;
– posiadać średnią ocen min. 3,75 z semestrów 1-4;
– mieć zaliczone wszystkie 5 semestrów (nie ma zgody na wyjazd studenta z “warunkiem”);
– uzyskać zgodę na wyjazd przez władze Wydziału (decyzja będzie podjęta w poniedziałek/wtorek).

 

Dear Students,

we publish an indicative list of vacancies at foreign universities in the summer semester of 2018/2019.
Please check the registration deadline at universities!

List of vacancies

Attention!
Students of the 5th semester wishing to take part in the Erasmus + program in summer semester 2018/2019 must:
– send to friday 16/11/2018 at 12:00 Application form with attachments to the address “adam.siniecki[at]put.poznan.pl” [form: Application Form 2018-2019 (DOC)/ Application Form 2018-2019 (PDF)] – the order of applications counts;
have an average grade of min. 3.75 from semesters 1-4;
have completed all 5 semesters;
get permission for a trip by the Faculty authorities (the decision will be taken on Monday / Tuesday).

[14.11.2018]

______________________________________________________________

Drodzy Studenci 5 semestru,
w nawiązaniu do wiadomości e-mail otrzymanej z Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP dot. dodatkowej rekrutacji na wyjazd w semestrze letnim 2018/2019 w ramach programu Erasmus+, zapraszam zainteresowane osoby na spotkanie, które odbędzie się jutro (środa, 14.11.2018 r.) o godz. 11:15 w sali B bud. C.

Spotkanie dot. rekrutacji na kolejny rok akademicki tj. 2019/2020, czyli dla studentów obecnego trzeciego i siódmego semestru, odbędzie się w przyszłym miesiącu.
Dokładny termin spotkania zostanie podany pod koniec listopada.

Dear Students of 5’th semester,
acording to e-mail from LifeLong Learning and International Education Office PUT regarding additional recruitment for the summer semester 2018/2019 as part of the Erasmus + program,
I invite interested students to a meeting that will take place tomorrow (Wednesday, 14/11/2018) at 11:15 in room B, building C.

The recruitment meeting for the next academic year (2019/2020), that is for students of the current third and seventh semester, will take place next month.
The exact date of the meeting will be announced at the end of November.

[13.11.2018]
______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

w poniższym pliku znajdą Państwo wyniki rekrutacji do programu Erasmus+ na rok 2018/2019.
Lista rankingowa wraz z nominacjami do uczelni zagranicznych jest w kolejności alfabetycznej.

WAPP_Lista rankingowa Erasmus+ 2018-2019

Oswiadczenia-2018-19

Osoby zakwalifikowane mają obowiązek dostarczyć do koordynatora dr inż. arch. Piotra Zierke podpisane oświadczenia o udziale w programie do dnia 25 stycznia 2018r. godz. 13:30. Nie złożenie powyższego oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zamiany miejsc pomiędzy studentami lub wyboru innego, dostępnego miejsca (uczelnie we Francji i Turcji, stan na 19.01.18). Wszystkie działania proszę konsultować bezpośrednio z dr Piotrem Zierke.

W dniu 25.01.2018r. (czwartek) o godz. 13:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do programu, na którym omówione zostaną kolejne etapy (m.in. przygotowanie Learning Agreement i Transcript of Records). Podpisane oświadczenia można przynieść na spotkanie.

Wszystkim osobom zakwalifikowanym do programu serdecznie gratulujemy!

[19.01.2018]

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Dziękujemy wszystkim za obecność na spotkaniu informacyjnym nt. udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.
Poniżej znajdą Państwo prezentację oraz Formularz zgłoszeniowy:
Rekrutacja Erasmus WA 2017
Application Form 2018-2019 (DOC)/ Application Form 2018-2019 (PDF)

Przypominamy, że:
– Formularz zgłoszeniowy [AF] należy złożyć w Dziekanacie WAPP do 15 stycznia 2018r.;
– Formularz, aby był ważny powinien być podpisany oraz zawierać studencki adres mailowy (@student.put.poznan.pl);
– Dziekanat nie sprawdza ani nie dokonuje oceny formalnej wniosków!!!;
– Niepoprawnie wypełniony formularz nie będzie brany pod uwage podczas rekrutacji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości można przesyłać na adres: erasmus.wa@put.poznan.pl

Z poważaniem

Wydziałowi Koordynatorzy
dr inż. arch. Adam Siniecki
dr inż. arch. Piotr Zierke

_________________________________________________________

Dear Students,
Thank you all for being present at the information meeting about participation in the Erasmus+ program 2018-2019.
Please find below presentation and Application Form [AF]:
Rekrutacja Erasmus WA 2017 (the presentation in English will be available at the end of this week)
Application Form 2018-2019 (DOC)/ Application Form 2018-2019 (PDF)

We are pleased to inform you that:
– Application Form [AF] should be submitted to the Dean’s Office until January 15, 2018;
– Application Form [AF] should be signed and contain a student e-mail address (@student.put.poznan.pl) to be valid;
– The Dean’s office does not check or make a formal evaluation of the Application Forms;
– Incorrectly completed Application Form [AF] will not be taken into account during recruitment.

If you have any questions or concerns regarding the Erasmus+ recruitment, please do not hesitate to contact us: erasmus.wa@put.poznan.pl

Departamental Coordinators:
dr inż. arch. Adam Siniecki
dr inż. arch. Piotr Zierke

[12.12.2017]