Szanowni Studenci

Uprzejmie przypominam, że rekrutacja na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus + na staż/praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie są organizowane na poziomie centralnym uczelni, czyli bezpośrednio przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

Informacje na Uczelnianej Stronie Internetowej o programie Erasmus + znajdują się pod adresem:
http://info.put.poznan.pl/erasmus

Szczegółowe informacje a propos praktyk znajdują się w zakładce:
http://info.put.poznan.pl/erasmus/2014/08/11/2453

_________________________________________________________