Szanowni Studenci

Uprzejmie przypominam, że rekrutacja na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus + na staż/praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie są organizowane na poziomie centralnym uczelni, czyli bezpośrednio przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

Informacje na Uczelnianej Stronie Internetowej o programie Erasmus + znajdują się pod adresem:
http://info.put.poznan.pl/erasmus

_________________________________________________________