(26.07.2018)
Dyżury Koordynatorów Erasmus
Uprzejmie informujemy, że dyżury Koordynatorów Erasmus zostają zawieszone. Najbliższy dyżur odbędzie się 21.08.2018 r. o godz. 10:00. Kolejne dyżury odbędą się we wrześniu. Konkretne daty zostaną podane w późniejszym terminie.

[01.03.2018]

Szanowni Państwo,
przypominamy o terminie składania u koordynatora programu Erasmus+ (dr inż. arch. Piotr Zierke) trzech kopii Learning Agreement [LA] na wyjazd w roku akademickim 2018/2019.

Przed złożeniem LA, proszę upewnić się, że dokumenty zostały przez Państwa podpisane.

Podpisane LA przez koordynatora oraz Dziekan WAPP będą do odbioru w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP.

 

Prezentacja ze spotkania organizacyjnego w dniu 25.01.2018r.:

Erasmus Prezentacja – 2018.01.25a

 

[07.12.2017]

Erasmus+ 2018/2019: spotkanie infromacyjne – information meeting

Wydział Architektury PP i Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP ma przyjemność zaprosić wszystkich studentów WAPP zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2018 na spotkanie informacyjne w dniu 12.12.2017r. (wtorek) o godz. 9:30 w sali A bud. C.

 The Faculty of Architecture PUT and The International Office PUT is pleased to invite all students interested in participating in the Erasmus + program in the academic year 2018/2018 for an information meeting on 12/12/2017. (Tuesday) at 9:30 in room A, building no. C.

 Wydziałowi Koordynatorzy / Departamental Coordinators:
dr inż. arch. Adam Siniecki
dr inż. arch. Piotr Zierke

 

[aktualizacja 09.11.2017]

Wyjazd do University of Sarajevo na studia w ramach programu Erasmus+ w sem. letnim wroku akademickim 2017/2018:

16.11.2017r. godz. 15:00 – nieprzekraczalny termin składania formularzy aplikacyjnych [AF] wraz z ewentualnymi załącznikami oraz oświadczeniami o udziale w programie bezpośrednio u dra inż. arch. Adama Sinieckiego w pok. 601 bud. A;

Pozostałe informacje umieszczone w Informatorze [SARAJEWO 2017 Informacja dla studentów WAPP zainteresowanych wyjazdem]

Dokumenty do pobrania:
– formularz zgłoszeniowy: Application Form
– oświadczenie o udziale w programie: SARAJEWO Oswiadczenia-2017-18

 

[aktualizacja 01.03.2017]

Aktualny wzór LA: Learning-agreement_aktualizacja-1.03.2017

Prezentacja z dnia 01.03.2017r.: Erasmus Prezentacja – 1.03.2017b

Aktualna lista wolnych miejsc dostępna jest u koordynatora dra Piotra Zierke.

_______________________________________________________________________

W dniu 01.03.2017r. zamiast dyżuru koordynatorów odbędzie się spotkanie organizacyjno-ifnormacyjne
ze studentami zakwalifikowanymi do programu Erasmus+ na rok 2017/2018.

_______________________________________________________________________