Uprzejmie witamy wszystkich

zainteresowanych mobilnością!

Program Erasmus+ jest kontynuacją programu Lifelong Learning Programme ERASMUS (lata 1987-2013)

Oficjalnie rozpoczął się w roku 2014 i zintegrował w sobie kilka równolegle funkcjonujących uprzednio programów unijnych związanych z mobilnością ludzi na różnym etapie procesu edukacji.

Politechnika Poznańska jest uczestnikiem programu Erasmus+.

Wydział Architektury ma szeroką ofertę uczelni partnerskich, z którymi obowiązuje aktualna umowa bilateralna, która zawiera zarówno regulacje wymiany w zakresie wyjazdu na studia w zagranicznym ośrodku akademickim (zarówno na poziomie I, II i III stopnia studiów), jak również wyjazdów dedykowanych dla kadry akademickiej, a także wyjazdy szkoleniowe.

Oprócz wyjazdów na studia, możliwe jest skorzystanie ze stypendium na praktyki w zagranicznym ośrodku bezpośrednio związanym z kierunkiem studiów.

_________________________________________________________

Konsultacje Erasmus + w semestrze zimowym 2017/18:

[studenci zagraniczni, praktyki: dr inż. arch. Adam Siniecki]:

[studenci PP: dr inż. arch. Piotr Zierke]

czwartek, godz. 9:45 – 11:15, sala 216, bud. C.

_________________________________________________________

Więcej informacji o nowym programie [Erasmus+]:

INFORMATOR [pl]

INFORMATOR [eng]

A także na stronie internetowej:

http://erasmusplus.org.pl/

Informacje o wyjazdach na studia [WA]:

REKRUTACJA

Lista umów bilateralnych na rok 2016/2017 [PP]:

UMOWY

Informacje o praktykach:

PRAKTYKI

_________________________________________________________

Opiekę nad programem Erasmus+ na szczeblu Wydziału Architektury sprawuje obecnie dwóch koordynatorów:

dr inż. arch. Adam Siniecki
[obsługa studentów zagranicznych, rekrutacja, aplikacja]
[obsługa studentów PP dot. praktyk w ramach Erasmus+ Internship]
[obsługa studentów PP, rekrutacja, aplikacja, koordynacja]

dr inż. arch. Piotr Zierke
[obsługa studentów PP (bez praktyk), rekrutacja, aplikacja, ]

Kontakt z koordynatorami możliwy jest wyłącznie na wyznaczonych dyżurach (prowadzonych osobno przez każdego z koordynatorów).

Dyżury odbywają się raz w tygodniu każdy, zgodnie z zamieszczonym na stronie harmonogramem [Patrz: Aktualności]

Biuro koordynatorów znajduje się w budynku C w pokoju 216  [ul. Nieszawska 13C, Poznań]

Ponadto studenci, którzy przebywają na wyjeździe zagranicznym są pod stałą opieką administracyjną pracowników dziekanatu.

Kontakt mailowy możliwy jest od roku akademickiego 2014-15 wyłącznie za pośrednictwem studenckiego maila z domeny student.put.poznan.pl wyłącznie na adres:

erasmus.wa@put.poznan.pl

_________________________________________________________

Opieka formalna nad programem Erasmus+ na Politechnice Poznańskiej:

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej

Informacje o programie można sprawdzić na stronie internetowej:

http://info.put.poznan.pl/erasmus

Ponadto możliwy jest kontakt telefoniczny:

+48 61 665 35 44

oraz kontakt mailowy:

marta.lipinska@put.poznan.pl

_________________________________________________________

WAŻNE!

Aktualne informacje o konsultacjach na WA należy sprawdzać w zakładce:

AKTUALNOŚCI

_________________________________________________________