Opiekunami:

2 roku (I stopnia) jest mgr inż. arch. Joanna Kołata joanna.kolata@put.poznan.pl
Konsultacje:

3 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Adam Siniecki adam.siniecki@put.poznan.pl
Konsultacje: 

2 roku (II stopnia) jest dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka katarzyna.sluchocka@put.poznan.pl
Konsultacje: