Opiekunami:

3 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Joanna Kołata joanna.kolata@put.poznan.pl
Konsultacje: