WAŻNE INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

Proszę zapoznać się z wykazem dokumentów niezbędnych:
– w dniu składania pracy dyplomowej w dziekanacie
– w dniu składania egzaminu dyplomowego (co należy przynieść na obronę)

link: (spis dokumentów)

Wszystkie wzory dokumentów znajdują się TUTAJ.

1. Kartę tematyczną należy odebrać z sekretariatu jednostki dyplomowania i wkleić wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy (lub części pracy w przypadku prac zespołowych) do 3 egzemplarzy pracy dyplomowej w formie pisemnej.

2. W każdej pracy powinny znajdować się miniatury plansz.

3. Zdjęcia makiety (podpisane imieniem, nazwiskiem i numerem albumu), makietę oraz plansze student przynosi na obronę.

4. Proszę się zgłaszać do dziekanatu (osobiście lub mailowo) po odbiór indywidualnego numeru konta, na który należy dokonać opłaty za dyplom (60 zł w języku polskim lub 100 zł w języku polskim i angielskim).