Przydziały do jednostek

Termin składania ankiet preferencji wyboru jednostki dyplomowania (ankiety należy złożyć w dziekanacie):

  • Architektura I st. (studenci 6 sem.) do 30.03.2017 r.
  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) do 16.05.2017 r.
  • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych I st. (studenci 5 sem.) do 16.11.2017 r.

Ogłoszenie przydziałów do jednostek dyplomowania wraz z ogłoszeniem tematów prac inżynierskich (ogłoszenia na stronie internetowej WA):

  • Architektura I st (studenci 6 sem.) do końca kwietnia 2017 r.
  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) w połowie czerwca 2017 r.
  • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych I st. (studenci 5 sem.) początek grudnia 2017 r.

Poświadczenie odbioru tematu (podpisane przez promotora)

Należy składać w dziekanacie:

  • Architektura I st (studenci 6 sem.) do 26.09.2017 r.
  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) do 30.11.2017 r.
  • Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych I st. (studenci 5 sem.) do 30.01.2018 r.

Karty tematyczne

Należy złożyć w sekretariacie jednostki dyplomowania.

UWAGA Dyplomanci piszący pracę magisterską
w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: 30.06.2017 r.)
Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne, potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć do dnia 16.03.2017 r.
w sekretariacie Instytutu (pok.612, bud.A).

w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego (termin oddania pracy: 30.06.2017 r.)
Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne, potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć do dnia 24.03.2017 r.
w sekretariacie Instytutu (pok.212, bud.C).

Wszystkie druki do pobrania ze strony: dokumenty dla dyplomantów

Szczegółowe informacje dotyczące procedur: procedury dla dyplomantów