Przydziały do jednostek

Termin składania ankiet preferencji wyboru jednostki dyplomowania (ankiety należy złożyć w dziekanacie):

  • Architektura I st. (studenci 6 sem.) do 30.03.2018 r.
  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) do 16.05.2018 r.

Ogłoszenie przydziałów do jednostek dyplomowania wraz z ogłoszeniem tematów prac inżynierskich (ogłoszenia na stronie internetowej WA):

  • Architektura I st (studenci 6 sem.) do końca kwietnia 2018 r.
  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) w połowie czerwca 2018 r.

Poświadczenie odbioru tematu (podpisane przez promotora)

Należy składać w dziekanacie:

  • Architektura I st (semestr 7) do 30.09.2018 r.
  • Architektura II st. (semestr 2) do 29.11.2018 r.

Karty tematyczne

Należy złożyć w sekretariacie jednostki dyplomowania.

UWAGA Dyplomanci piszący pracę inżynierską
w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: 24.01.2018 r. – dla osób rekrutujących się na studia II stopnia)
Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne, potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć do dnia 26.10.2018 r.
w sekretariacie Instytutu (pok.612, bud.A).

w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego (termin oddania pracy: 24.01.2018 r. – dla osób rekrutujących się na studia II stopnia)
Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne, potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć do dnia 26.10.2018 r.
w sekretariacie Instytutu (pok.212, bud.C).

UWAGA Dyplomanci piszący pracę magisterską
w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: 02.07.2018 r.)
Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne, potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć do dnia 16.03.2018 r.
w sekretariacie Instytutu (pok.612, bud.A).

w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego (termin oddania pracy: 02.07.2018 r.)
Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne, potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć do dnia 23.03.2018 r.
w sekretariacie Instytutu (pok.212, bud.C).

Wszystkie druki do pobrania ze strony: dokumenty dla dyplomantów

Szczegółowe informacje dotyczące procedur: procedury dla dyplomantów