Przydziały do jednostek

Termin składania ankiet preferencji wyboru jednostki dyplomowania (ankiety należy złożyć w dziekanacie):

  • Architektura I st. (studenci 6 sem.) do końca marca 2019 r.
  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) do połowy maja 2019 r.

Ogłoszenie przydziałów do jednostek dyplomowania wraz z ogłoszeniem tematów prac inżynierskich (ogłoszenia na stronie internetowej WA):

  • Architektura I st (studenci 6 sem.) do końca kwietnia 2019 r.
  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) w połowie czerwca 2019 r.

Poświadczenie odbioru tematu (podpisane przez promotora)

Należy składać w dziekanacie:

  • Architektura I st (semestr 7) do końca września 2019 r.
  • Architektura II st. (semestr 2) do listopada 2019 r.

Karty tematyczne

Należy złożyć w sekretariacie jednostki dyplomowania.

Uwaga! Dyplomanci piszący pracę magisterską
w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: czerwiec 2019)

Uprzejmie informujemy, że uzupełnione karty tematyczne – wzór – potwierdzone podpisem promotora, należy obowiązkowo złożyć
w sekretariacie Instytutu (pok. 612, bud. A) do dnia 14.03.2019 r.

Sekretariat jest dla Państwa czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 – 13:00.

Wszystkie druki do pobrania ze strony: dokumenty dla dyplomantów

Szczegółowe informacje dotyczące procedur: procedury dla dyplomantów