Przydziały do jednostek

Termin składania ankiet preferencji wyboru jednostki dyplomowania (ankiety należy złożyć w dziekanacie):

  • Architektura I st. (studenci 6 sem.) do końca marca 2019 r.
  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) do połowy maja 2019 r.

Ogłoszenie przydziałów do jednostek dyplomowania wraz z ogłoszeniem tematów prac inżynierskich (ogłoszenia na stronie internetowej WA):

  • Architektura I st (studenci 6 sem.) do końca kwietnia 2019 r.
  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) w połowie czerwca 2019 r.

Poświadczenie odbioru tematu (podpisane przez promotora)

Należy składać w dziekanacie:

  • Architektura I st (semestr 7) do końca września 2019 r.
  • Architektura II st. (semestr 2) do listopada 2019 r.

Karty tematyczne

Należy złożyć w sekretariacie jednostki dyplomowania.

UWAGA! Dyplomanci piszący pracę inżynierską w Instytucie Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (termin oddania pracy: 23.01.2019 r. / 30.01.2019 r.)

Uprzejmie informujemy, że oryginały kart tematycznych
należy pobierać w sekretariacie Instytutu (pok. 612, bud. A). od dnia 14.01.2019 r. do dnia 23.01.2019 r.

Sekretariat będzie dla Państwa czynny codziennie
w godzinach: 10:00 – 14:00.

Wszystkie druki do pobrania ze strony: dokumenty dla dyplomantów

Szczegółowe informacje dotyczące procedur: procedury dla dyplomantów