________________________________________________________

Architektura II stopnia

Studenci studiów magisterskich mogą w porozumieniu z promotorem wybrać własny temat pracy dyplomowej.

Proponowane tematy prac dyplomowych magisterskich

Materiały do tematów dostępne są w Bibliotece WA.
Lista przydziałów jednostek na rok ak. 2016/17

Poświadczenie odbioru tematu należy złożyć w Dziekanacie do 30 listopada 2017r.

Karty tematyczne zaakceptowane przez promotora należy składać w formie papierowej:
* u p. Ewy Marlewskiej, pokój 212, bud. C., ewa.marlewska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, KA
* u p. Agnieszki Leśniak, pokój 609, bud. A., agnieszka.lesniak@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do Z1, Z2, Z3

________________________________________________________

Architektura I stopnia

Tematy Prac Dyplomowych Inżynierskich na rok akademicki 2017/18
Materiały wyjściowe będą dostępne w Bibliotece WA od 01.06.2017 r.

Nie ma możliwości wyboru własnego tematu pracy inżynierskiej.

Poświadczenia odbioru tematu należy składać w dziekanacie do dnia 26.09.2017 r.

Karty tematyczne
zaakceptowane przez promotora należy składać w formie papierowej:
* u p. Ewy Marlewskiej, pokój 212, bud. C., ewa.marlewska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, KR
* u p. Agnieszki Leśniak, pokój 609, bud. A., agnieszka.lesniak@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do Z1, Z2, Z3
Opis materiałów wyjściowych oraz zakres zagadnień przedstawiony na karcie tematycznej powinien być zgodny z wymogami określonymi w materiałach dostępnych w Bibliotece.
________________________________________________________

Tematy prac dyplomowych licencjackich EDU
Student w porozumieniu z promotorem wybiera indywidualny temat pracy dyplomowej licencjackiej.

Poświadczenie odbioru tematu należy składać w Dziekanacie do dnia 30.01.2018 r.

 Karty tematyczne należy składać w formie papierowej:
– u p. Ewy Marlewskiej pok.212, bud. C