WAŻNE INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

UWAGA: od 05 października 2020 r. decyzją pani prorektor ds. studenckich i kształcenia PP dr hab. inż. Agnieszki Misztal, prof. PP, Uczelnia rezygnuje z wymagania od studentów papierowej wersji pracy dyplomowej.

 zgodnie z Regulaminem PP praca dyplomowa powinna być złożona do wyznaczonego dnia . tzn.:

– wgrana do systemu odpowiednio wcześniej, minimum  2 dni przed terminem ( ze względu na możliwe obciążenie systemu antyplagiatowego, który potrzebuje co najmniej 24 godzin na sprawdzenie pracy oraz umożliwienie studentowi wgrania dwukrotnie poprawki)

– złożenie wymaganych dokumentów, osobiście w dziekanacie w godz. 8.00-16.00 (ostatecznie w dniu wyznaczonym przez Dziekana) lub przesłanie pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

 

Bardzo proszę o podanie informacji do dziekanatu o wszystkich pracach pisanych wspólnie, ze względu na konieczność ułożenia odpowiednio harmonogramu obron.

 WYKAZ DOKUMENTÓW do złożenia :
1 Karta tematyczna  podpisana przez studenta   -uzyskana z sekretariatu jednostki dyplomowania  
2 Oświadczenie o wgraniu pracy     – trzeba  wydrukować po wgraniu pracy na e-konto
3 Oświadczenie o zgodzie na udział w konkursach
4 Dowód wniesienia opłaty za dyplom (wpłata na indywid. numer konta widoczny na e-końcie studenta lub pobrany uprzednio z dziekanatu) 60 zł (pl)        lub                 100 zł (pl i ang)
5 Wniosek  o sporządz.suplementu w języku ANG – jeśli wpłata na 100zł  
6 Informacje dodatkowe do suplementu (jeśli są)
7 Informacje dodatkowe do suplementu w jęz. ang. (jeśli są)
8 Karta obiegowa (podpisana, bez pieczątki dziekanatu składana razem ze wszystkimi dokumentamif)
9 Plansze (osoba, która otrzymała 5,0 z pracy dyplomowej oraz wyraziła zgodę na udział pracy w konkursach składa  plansze po obronie w Dziekanacie – plansze muszą być zapakowane w folie z naklejoną informacją: nazwisko studenta, nazwisko promotora, temat pracy) inż. min. 4                mgr.min.  8

 

Wszystkie wzory dokumentów znajdują się TUTAJ.