________________________________________________________
 
Architektura I stopnia

Obowiązujące tematy prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2020/21.

Subjects of engineer’s theses in the academic year 2020/2021

Mapy oraz materiały dot. Decyzji o warunkach zabudowy, dla wskazanych lokalizacji dyplomowych inżynierskich:

1_Kolejowa      DWZ Kolejowa Poznań ENGLISH
2_Kościelna     DWZ Kościelna Poznań ENGLISH
3_Fabryczna    DWZ Fabryczna Poznań ENGLISH
4_Mickiewicza_korekta_10.2018    DWZ Mickiewicza Poznań ENGLISH
5_Przemysłowa_Żupańskiego     DWZ Przemyslowa Żupańskiego Poznań ENGLISH
6 ul. Górna Wilda i ul. Wierzbięcice    ul. Górna Wilda i ul. Wierzbięcice ENGLISH Materiały/Materials
7 Murowana Goślina
8 Buk, ul. Mury i ul. Poznańska         Buk, ul. Mury i ul. Poznańska ENGLISH

W roku akademickim 2019/20 obowiązują następujące limity dyplomantów inżynierskich, będących pod opieką jednego promotora:
– dr hab. inż. arch. – 6 dyplomantów
– dr inż. arch. – 4 dyplomantów

Nie ma możliwości wyboru własnego tematu pracy inżynierskiej.

Poświadczenia odbioru tematu należy składać w dziekanacie do dnia 30.09.2020 r.

Karty tematyczne
zaakceptowane przez promotora należy składać w formie papierowej oraz elektronicznej (plik word):
* u p. Magday Tyranowskiej, pokój 319., magdalena.tyranowska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, IAW – do 25 października
* u p. Agnieszki Leśniak, pokój 387/388., agnieszka.lesniak@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do Z1, Z2, Z3
Opis materiałów wyjściowych oraz zakres zagadnień przedstawiony na karcie tematycznej powinien być zgodny z wymogami określonymi w materiałach dostępnych w Bibliotece.
________________________________________________________