Lista dydaktyków mogących pełnić funkcję promotora dla kierunku Architektura I i II stopnia
Oznaczenia zakładów:
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
PZ1 Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji
PZ2 Zakład Techniki w Architekturze
Sekretariat: pokój 212, bud. C
Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
Z1 Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej
Z2 Zakład Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa
Z3 Zakład Urbanistyki
Sekretariat: pokój 612, bud. A.
KR  Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych
Sekretariat: pokój 212 bud. C
_____________________________________________________
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH I STOPNIA

Dostępni promotorzy na r.a 2017/18

Przydziały promotorów EDU_2017-18

Ankieta dotycząca preferencji studentów związanych z wyborem profilu i promotora pracy licencjackiej

_____________________________________________________
ARCHITEKTURA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Przydziały jednostek dokonywane są na przełomie marca/kwietnia.

Przydziały do jednostek dyplomowania (inż.) na rok akademicki 2018/19.

Poświadczenia odbioru tematu należy składać w dziekanacie do dnia 26.09.2018 r.

Karty tematyczne należy składać (w wersji papierowej i elektronicznej):

– u p. Ewy Marlewskiej pok. 212, bud. C
– u p. Agnieszki Leśniak pok. 612, bud. A

_____________________________________________________

ARCHITEKTURA STUDIA II STOPNIA

Do dnia 16.05.2018 r. należy składać ankiety preferencji przydziału do jednostek dyplomowania.

Poświadczenie odbioru tematu należy złożyć w Dziekanacie do 29.11.2018 r.

Lista przydziałów do jednostek dyplomowania (mgr) na rok ak. 2018/19

Wnioski o zamianę jednostek można składać w dziekanacie do dnia 19.07.2018 r.

karty tematyczne należy składać na początku ostatniego semestru (w wersji papierowej i elektronicznej):

– u p. Ewy Marlewskiej pok. 212, bud. C
– u p. Agnieszki Leśniak pok. 612, bud. A