Lista dydaktyków mogących pełnić funkcję promotora dla kierunku Architektura I i II stopnia
Oznaczenia zakładów:
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
PZ1 Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji
PZ2 Zakład Techniki w Architekturze
Sekretariat: pokój 212, bud. C
Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
Z1 Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej
Z2 Zakład Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa
Z3 Zakład Urbanistyki
Sekretariat: pokój 612, bud. A.
KR  Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych
Sekretariat: pokój 212 bud. C
_____________________________________________________
ARCHITEKTURA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
.
Przydziały do jednostek dyplomowania inż. r. ak. 2019_20
.
UWAGA!
Ewentualna zmiana jednostki dyplomowania na Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z 1), Zakład Techniki w Architekturze (PZ 2) oraz Katedrę Rysunku może odbywać się wyłącznie w formie osoba za osobę. Pozostałe jednostki dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Obowiązujące terminy składania poszczególnych dokumentów znajdują się w zakładce TERMINARZ.

Poświadczenia odbioru tematu należy składać w dziekanacie do dnia 30.09.2019 r.

Karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word):

– u p. Magdaleny Tyranowskiej pok. 212, bud. C do 25.10.2019 r.
– u p. Agnieszki Leśniak pok. 612, bud. A do 31.10.2019 r.

_____________________________________________________

ARCHITEKTURA STUDIA II STOPNIA

Przydziały do jednostek dyplomowania mgr r. ak. 2019_20

Obowiązujące terminy składania poszczególnych dokumentów znajdują się w zakładce TERMINARZ.

Poświadczenie odbioru tematu należy złożyć w Dziekanacie do listopada 2019 r.

Karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word):

– u p. Magdaleny Tyranowskiej pok. 319, bud. WAWIZ do 31.03.2020 r.
– u p. Agnieszki Leśniak pok. 387/388, bud. WAWIZ do 31.03.2020 r.